Jammer, die webwerwe by: myarkpark.com/adsa moes ongelukkig sluit.

Besoek gerus enige van die skakels hieronder:

 
 • Bekering
  Maak 'n keuse vir Lewe: Vir Nóú en vir Altyd!
  bekering.afrikaansebybel.com

   
 • Swallow Software
  Sagteware dienste gesetel in Calgary, Kanada.
  swallowsoftware.arkpark.net
   
 • ARK Webontwerp
  ARK Webontwerp lewer webontwerpdienste op verskeie vlakke. Dit sluit oa die volgende in: webtuistes, aanlynwinkels, grafiese ontwerp. ARK voorsien ook van tyd tot tyd borgskappe (in die vorm van gratis dienste en huisvesting) aan Christen Boere-Afrikaners.
  arkweb.arkpark.com
   
 • Cool Shop
  Cool Creations het 'n Internetwinkel waar al die Cool Creations produkte sommer direk aanlyn gekoop kan word. Die wonderlike produkreeks sluit items in soos sakke, klere, kombuislinne en -sakke, babasakke en verskeie tipes linne, insluitende lieflike geborduurde waslappe, lakens, kussingslope en handdoeke, asook die aller pragtigste borduur- en lint versierde ringkussinkies. Boekmerke, plakkers, Kersprodukte soos Kerskouse en so meer, is ook beskikbaar. Besoek die Cool Creations Internetwinkel om al dié wonderlike geborduurde produkte met hul uitnemende ontwerpe te sien.
  shop.coolcreations.dieknoop.org

   
 • MerryMakers
  MerryMakers is al etlike jare besig om die Blye Boodskap van Jesus Christus, deur middel van hul aanbiedings as narre, aan te bied.
  merrymakers.arkpark.net
   
 • Jannie Theron
  Jannie Theron is 'n talentvolle Suid-Afrikaanse gospelsanger. Hy sing pragtige liedjies soos "The old rugged cross" en "Why me Lord?".
  gospelsinger.arkpark.info

   
 • Riana Mouton
  Riana Mouton, bekende Christensangeres se webtuiste, met meer inligting oor haar bediening en sangloopbaan. Dit sluit in onderhoude, besoeke aan plekke regoor Suid-Afrika, en meer inligting oor haar CD's, DVD's en video's.
  rianamouton.arkpark.net

   
 • Opsporings
  Op soek na 'n ouer, broer, suster of kind? Kontak Leonie en laat haar probeer om jou geliefdes te vind.
  findmyfamily.arkpark.info
   
 • Maggie se Keurige Kunswerke
  Voorwaar keurige kunswerke in flambojante natuurskilderye.
  artworks.arkpark.net

   
 • Cool Creations
  'n Groot verskeidenheid handsakke, rugsakke, klere, plakkers, baba- en gastekamerlinne, sierkussings, mooi tafeldoeke en vele meer, versier met die pragtigste borduurwerk.
  coolcreations.dieknoop.info

   
 • Cool Designs
  'n Uitmuntende versameling voorbeelde van geborduurde ontwerpe, wat deel uitmaak van Cool Creations. Die ontwerpe sluit talle temas in, soos die natuur (met o.a. diere, blomme, bome en ruikers), gebeure soos troues en Kersfees, items soos speelgoed met teddiebere en poppe, vervoer, hoede en hartjies. Daar is ook ontwerpe met fantasieland, die see en kuns met onder ander Christelike items soos kruise en engele, en nog baie ander temas.
  cooldesigns.arkpark.com

   
 • Pieter Mouton
  Ri's Werkswinkel: Die webwerf vir Pieter Mouton se werkswinkel, waar plaasimplemente, trekkers en ander soorte swaar masjienerie gediens, herstel en herbou word.
  ris.arkpark.info

   
 • Athalia
  Athalia probeer 'n veilige hawe bied aan bejaardes, gestremdes en jongmense wat tydelike verblyf nodig het.
  athalia.arkpark.info
   
 • Riana Mouton se Internetwinkel
  Die aanlynwinkel vir Riana Mouton, waar haar produkte soos CD's, DVD's en video's gekoop kan word. Aflaaibare musiek is ook beskikbaar, sowel as oulike geskenke vir spesiale geleenthede.
  rmouton.dieknoop.org

   
 • Nuwe Begin
  Nuwe Begin Sentrum bied 'n Christelike Bemagtigingskursus aan vir middel-afhanklike manlike persone wat die wil het om te verander.
  nuwebegin.arkpark.info
   
 • Bybelteks
  Skakels na webtuistes waar die teks van verskeie Bybelvertalings gevind kan word.
  bybelteks.afrikaansebybel.info
   
 • Kaleidoskoop
  Waarheid of Wanbegrip: Konsepte in Perspektief.
  kaleidoskoop.afrikaansebybel.net

   
 • Piazza
  'n Oulike markplein vir die uitstalling van kunstenaars se produkte, insluitend mooi borduurwerk.
  piazza.arkpark.com

   
 • Duet
  Die bekende sangpaar Nantes en Adèle, met geliefkose liedjies soos "Alles in oorvloed" en "My Somerson"
  duet.arkpark.net
   
 • Borduurland
  'n Mooi versameling ontwerpe vir kunsborduurwerk op produkte soos handsakke, pennesakkies, kombuislinne en so meer. Talle temas is ingesluit soos die natuur, diere, sport, kuns en besondere ontwerpe met Christelike temas soos kruise en engele.
  borduurland.arkpark.info

 **************************

 

ARK Webontwerp * ARK Web Design

 

Sorry, the websites at: myarkpark.com/adsa unfortunately needed to close.

Please visit any of the links below:

 
 • Bekering
  Choose Life: Now and Forever!
  bekering.afrikaansebybel.com

   
 • Swallow Software
  Software services located in Calgary, Canada.
  swallowsoftware.arkpark.net
   
 • ARK Web Design
  ARK Web Design provides web design services at various levels. This includes the following, amongst others: websites, online stores, graphic design. ARK also allocates sponsorships on occasion, in the form of free services and hosting, to Christian Boere Afrikaners.
  arkweb.arkpark.com
   
 • Cool Shop
  Cool Creations has an Internet shop where all the Cool Creations products can directly be purchased online. This wonderful product range includes items such as bags, clothing, kitchen linen and bags, baby bags and various types of linen, including lovely embroidered washcloths, sheets, pillowcases and towels, as well as gorgeous embroidery and ribbon embellished ring cushions. Bookmarks, patches, Christmas gifts, not to mention Christmas stockings and such, are also available. Visit the Cool Creations Shop to see all these wonderful products embroidered with distinguished designs.
  shop.coolcreations.dieknoop.org

   
 • MerryMakers
  For many years the MerryMakers are promoting the Good News of Jesus Christ through their performances as clowns.
  merrymakers.arkpark.net
   
 • Jannie Theron
  Jannie Theron is a talented South African gospel singer. He sings beautiful songs like "The old rugged cross" and "Why me Lord?".
  gospelsinger.arkpark.info
 • Riana Mouton
  Riana Mouton, the well known Christian singer's website, with more infomation about her ministry and singing career. It includes interviews, visits to places all over South Africa, and more information about her CDs, DVDs and videos.
  rianamouton.arkpark.net

   
 • Opsporings
  Looking for a parent, brother, sister or child? Contact Leonie and let her try and find your loved one.
  findmyfamily.arkpark.info
   
 • Maggie's Exquisite Artworks
  Truly exquisite artworks in flamboyant nature paintings.
  artworks.arkpark.net

   
 • Cool Creations
  A large assortment of handbags, backpacks, clothes, patches, baby and guest room linen, scatter cushions, lovely tablecloths and much more, decorated with beautiful embroidery.
  coolcreations.dieknoop.info

   
 • Cool Designs
  An outstanding sample collection of embroidery designs presented by Cool Creations. The designs include numerous themes such as nature, incorporating animals, flowers, trees and bouquests, events such as weddings and Christmas, items such as toys with teddy bears and dolls, transport, hats and hearts. There are also designs for fantasyland, the sea and art, with among others Christian items like crosses and angels, and many other themes.
  cooldesigns.arkpark.com

   
 • Pieter Mouton
  "Ri's Werkswinkel": The site for Pieter Mouton's workshop, where farm implements, tractors and other heavy machinery are serviced, repaired and rebuilt.
  ris.arkpark.info

   
 • Athalia
  Athalia tries to provide a safe haven for seniors, disabled persons and young people in need of temporary residence.
  athalia.arkpark.info
   
 • Riana Mouton's eShop
  Riana Mouton's online shop/store, where her products such as CDs, DVDs and videos can be bought. Downloadable music is also available as well as nice gifts for special events.
  rmouton.dieknoop.org

   
 • Nuwe Begin
  Nuwe Begin Centre provides a Christian Enabling Course for substance dependent males with the will to change.
  nuwebegin.arkpark.info
   
 • Bible Text
  Links to the text of various Bible translations.
  bybelteks.afrikaansebybel.info
   
 • Kaleidoskoop
  Truth or Fallacy: Concepts in Perspective.
  kaleidoskoop.afrikaansebybel.net

   
 • Piazza
  A friendly marketplace exhibiting various artworks, including embroidery.
  piazza.arkpark.com

   
 • Duet
  The well known duet Nantes en Adèle, with favourite songs such as "Alles in oorvloed" and "My Somerson".
  duet.arkpark.net
   
 • Embroideryland
  A lovely collections of designs for art embroidery on products such as handbags, pencil cases, kitchen linen and so on. Numerous themes are included like nature, animals, sports, art and exceptional designs with Christian themes including crosses and angels.
  borduurland.arkpark.info

**************************

 

ARK Webontwerp * ARK Web Design

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

arkpark.info

Kaleidoskoop

Calgary Bargains


Swallow Software

ARK Web Design © 2018
ARK Webontwerp © 2018

Inligting oor die Bybel * Information about the Bible

Bekering

Bybelteks

Bible Text